Typography - Text Highligts

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, comerț:

 • Dumitru Viorel – președinte
 • Chelboiu Traian – secretar
 • Bejgu Nicolae – membru
 • Dumitru Gheorghe – membru
 • Badea Gheorghe – membru

II. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, protecția mediului și turism, asigurarea ordinii și liniștii publice:

 • Popa Dumitru – președinte
 • Nicolae Gheorghe – secretar
 • Dobre Maria – membru
 • Dobre Dumitru – membru
 • Soare Mihăiță-Laurențiu - membru

III. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități socio-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii:

 • Tomescu Nicolae – președinte
 • Soare Gheorghe – secretar
 • Paraschiv Ion-Cristinel - membru

Almanahul Comunei Munteni-Buzău