Hotărâri 2015

Titlu Data publicării Accesări
Hotarare privind cofinantarea obiectivului de investitii "Achizitie de utilaj pentru Servicii Publice in comuna Munteni-Buzau, judetul Ialomita" 09 Martie 2015 Accesări: 721
Hotarare privind aprobara Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Achizitie de utilaj pentru Servicii Publice in comuna Munteni-Buzau, judetul Ialomita" 09 Martie 2015 Accesări: 646
Hotarare privind trecerea din proprietatea privata a comunei Munteni-Buzau si din administrarea Consiliului Local al comunei Munteni-Buzau in proprietatea publica a comunei Munteni-Buzau si in administrarea Consiliului Local al comunei Munteni-Buzau a ter 09 Martie 2015 Accesări: 557
Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social 09 Martie 2015 Accesări: 642
Hotarare privind aprobarea Planului anual de achizitiilor publice pe anul 2015 09 Martie 2015 Accesări: 876
Hotarare privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2015 09 Martie 2015 Accesări: 935
Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 09 Martie 2015 Accesări: 930
Hotarare privind aprobare executie bugetara pe trim IV - 2014 09 Martie 2015 Accesări: 917
Hotarare privind alocarea unor sume din excedentul anului 2014 al UAT Munteni-Buzau 09 Martie 2015 Accesări: 846
Hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2014 09 Martie 2015 Accesări: 849

Almanahul Comunei Munteni-Buzău