Hotărâri 2015

Titlu Data publicării Accesări
Hotarare privind cofinantarea obiectivului de investitii "Achizitie de utilaj pentru Servicii Publice in comuna Munteni-Buzau, judetul Ialomita" 09 Martie 2015 Accesări: 865
Hotarare privind aprobara Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Achizitie de utilaj pentru Servicii Publice in comuna Munteni-Buzau, judetul Ialomita" 09 Martie 2015 Accesări: 777
Hotarare privind trecerea din proprietatea privata a comunei Munteni-Buzau si din administrarea Consiliului Local al comunei Munteni-Buzau in proprietatea publica a comunei Munteni-Buzau si in administrarea Consiliului Local al comunei Munteni-Buzau a ter 09 Martie 2015 Accesări: 671
Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social 09 Martie 2015 Accesări: 762
Hotarare privind aprobarea Planului anual de achizitiilor publice pe anul 2015 09 Martie 2015 Accesări: 1024
Hotarare privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2015 09 Martie 2015 Accesări: 1070
Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 09 Martie 2015 Accesări: 1065
Hotarare privind aprobare executie bugetara pe trim IV - 2014 09 Martie 2015 Accesări: 1059
Hotarare privind alocarea unor sume din excedentul anului 2014 al UAT Munteni-Buzau 09 Martie 2015 Accesări: 981
Hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2014 09 Martie 2015 Accesări: 981

Almanahul Comunei Munteni-Buzău