Hotărâri 2016

Titlu Data publicării Accesări
Anexă la Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a CL Munteni-Buzău 29 Iulie 2016 Accesări: 517
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a CL Munteni-Buzău 29 Iulie 2016 Accesări: 515
Hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Munteni-Buzău 15 Iulie 2016 Accesări: 520
RAPORT privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli peu trim. IV 2015 19 Februarie 2016 Accesări: 1295
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli peu trim. IV 2015 19 Februarie 2016 Accesări: 727
Organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate din subordinea primarului comunei Munteni-Buzău - 2016 19 Februarie 2016 Accesări: 928
HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate din subordinea primarului comunei Munteni-Buzău 19 Februarie 2016 Accesări: 652
ANEXĂ la HOTARARE privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 19 Februarie 2016 Accesări: 716
HOTARARE privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 19 Februarie 2016 Accesări: 515
Procedura privind anularea majorarilor de intarziere restante la 30.09.2015 21 Ianuarie 2016 Accesări: 728

Almanahul Comunei Munteni-Buzău