Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi și/sau petrolieri şi a suplimentului pentru energie

SEZONUL RECE 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

Începând cu  data 16 octombrie 2023 va debuta acțiunea de primire a cererilor – declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului pentru energie, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a Normelelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate HG nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024 .

Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei,  respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentului comunicat și prevăzută în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile – declarație pe propria răspundere, însoţite de documentele justificative privind componenţa familiei, veniturile şi bunurile detinute se pot depune personal, la sediul Primariei Munteni Buzau in Biroul de asistenta sociala, de luni până vineri, între orele 8.00 – 14.00, sau se pot trimite pe e-mail la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Formularul de cerere-declarație pe propria răspundere se poate descărca de pe site-ul Primariei Munteni Buzau, sectiunea Asistenta sociala.

Acte necesare

 1. cerere – declarațiepe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formulat tip;
 2. copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/pașaport/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani), pentru cetățenii străini sau apatrizi: permis de ședere temporară sau permanentă, document de identitate, permis de ședere pe termen lung,  iar pentru cetățenii UE sau Confed. Elvețiană: certificat înregistrare, carte de rezidență; 
 3. copie certificat de casatorie (daca este cazul);
 4. copie certificat de deces (daca este cazul);
 5. copie livret de familie (daca este cazul);
 6. acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul:
  • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
  • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
  • actul de succesiune deţinut de titular;
  • contractul de închiriere deţinut de titular;
  • contractul de comodat deţinut de titular;
  • contract de concesiune detinut de titular;
  • contract de donatie detinut de titular;
  • testament de tinut de titular;
  • titlu de propietate;
 7. acte privind veniturile nete lunare realizate de familie/persoana singură în luna anterioară depunerii cererii:
 8. adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc)
 9. cupoane pensii;
 10. cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
 11. cupoane indemnizații cu caracter permanent;
 12. cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;
 13. acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale;
 14. persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.
 15. adeverinta elev (daca este cazul);
 16. adeverinta student (daca este cazul);
 17. Factură de energie electrică în cazul suplimentului pentru energie;

Declararea unui număr mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decât cele reale, precum şi nedeclararea bunurilor deţinute, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, și se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

Stema Comunei Munteni-Buzau

Primaria Munteni-Buzau

Str. Primariei, Nr. 116,
Munteni-Buzau, Ialomita, Romania
Cod Postal 927185
Cod fiscal: 4231873

Tel. primarie: 0243-260 001
Fax primarie: 0243-260 751
Email: primariamuntenibuzau@yahoo.com
www: primariamuntenibuzau.ro

Program audiente

Primar: Marti:  10:00 - 12:00
Viceprimar: Luni:  10:00 - 12:00
Secretar: Miercuri:  10:00 - 12:00